Interblock ขยายหน่วยเกมพนันบนโต๊ะแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ Resorts World New York ไปจนถึงกว่า 950

Resorts World Casino นิวยอร์กซิตี้ตอนนี้มีตัวเลือกการเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นด้วยการขยายตัวโดย Interblock ผู้ผลิตเกมชั้นนำ ขณะนี้ บริษัท มีเกือบ 1,000 ที่นั่งในสถานที่ผ่านทางเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่เพิ่มเติม: นอกจากนี้ Interblock ยังเพิ่มสถานีเล่น 43 แห่งใน Diamond Stadium ของคาสิโน

Read more