G2E Asia @ Filipina Festival ครั้งแรกมาที่มะนิลาในเดือนธันวาคม

เมื่อเดือนที่แล้วประกาศว่าจะจัดงานสองวันที่ฟิลิปปินส์ในเดือนธันวาคมโดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 16,000 คนในงาน Global Game GovE (G2E) ประจำปีครั้งที่ 13 และ Reed Exhibitions China Limited ตารางเดือนธันวาคม: ตามรายงานของ GGRAsia เป็นเจ้าภาพสำนักงานใหญ่ในปักกิ่ง G2E Asia

Read more