บริษัท ในเครือของเพนน์เนชั่นแนลได้รับใบอนุญาตประเภท 4 เพื่อสร้างคาสิโนใน Morgantown, PA

Penn National Gaming, Inc. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 ซึ่งเป็นอัตราที่สม่ำเสมอเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2019 โดยมีการร้องขอ $ 7,500.003 ในไตรมาสที่ห้าของรัฐบาลและสัญญาซื้อ ความปลอดภัยของกระทรวงเป็นที่รู้จัก คาสิโนสามารถพัฒนาวงจรได้ 15 นาที

Read more